Prairie Center of the Arts

1506 SW Washington St., Peoria, IL 61602